GEDRAGSCODES

Algemene gedragscodes

Er zijn normen die voor iedereen gelden. Zij zijn:

1. Respecteer de regels van de honk- en softbalsport.

2. Respecteer de mede- en tegenstander binnen het honk- en softbal.

3. Behandel alle deelnemers in het honk- en softbal gelijkwaardig.

4. Gebruik geen (fysiek, mentaal en verbaal) geweld bij het honk- en softbal.

5. Samen staan voor een faire beoefening van de honk- en softbalsport.

Sporters

1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.

2. Speel volgens de bekende of afgesproken honk- en softbalregels.

3. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.

4. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechters. Wanneer er problemen ontstaan, bespreek dat dan na de wedstrijd, niet alleen met je eigen teamleden, maar ook met de tegenstander en scheidsrechters, en probeer er samen verbetering in te brengen.

5. Beïnvloed de scheidsrechters niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.

6. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.

7. Toon respect voor je tegenstander ook na een overwinning.

8. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.

9. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.

10. Wijs je medespelers, maar ook de tegenstander, gerust op onsportief of onplezierig gedrag.

11. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je coach, je leider, je teamgenoten of je ouders.

12. Respecteer het werk van al die mensen (bestuur, vrijwilligers, trainers, coaches, scheidsrechters en jury) die ervoor zorgen dat in honk- en softbal mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

Ouders en verzorgers

1. Forceer uw kind niet, wanneer het geen interesse toont, om deel te nemen aan hethonk- of softbal.

2. Bedenk dat kinderen honk- en softballen voor hun plezier en niet alleen voor het plezier van anderen.

3. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Regels die een goede spelleider zal aanpassen aan de mogelijkheden van de kinderen.

4. Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.

5. Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede honk- en softballer/balster. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.

6. Bedenk dat kinderen het beste Ieren door na te doen. Moedig goed spel van beide teams aan.

7. Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.

8. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens honk- en softbalactiviteiten door de jeugd te voorkomen.

9. Erken de waarde en het belang van vrijwilligers (trainers, begeleiders, scheidsrechters). Zij geven hun tijd en kennis om het honk- en softballen van uw kind mogelijk te maken.

Toeschouwers

1. Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan de honk- en softbalsport. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de honk- en softballers/sters miniprofs.

2. Gedraagt u zich op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials.

3. Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gast team of andere deelnemers aan een wedstrijd.

4. Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers en scheidsrechters. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.

5. Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een wedstrijd of training.

6. Veroordeel elk gebruik van geweld en agressie rondom wedstrijden.

7. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.

8. Moedig de jongeren altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden.

9. Zorg ervoor dat u w gedrag sportief is. “Goed voorbeeld doet goed volgen”.

 

Vanuit Centrum Veilige Sport Nederland is hierover ook de pdf in te zien of te downloaden.
https://centrumveiligesport.nl/media/1278/gedragscodes-2.pdf

Nieuws
Waar schijt de koe

Het Koeienschijtspel is terug van weggeweest! 400 kavels staan te koop, waarvan nu al 50% is verkocht. Mocht de koe op 21 september op of naast jouw kavel schijten win je een mooi bedrag! De winnende kavel is maximaal €400 waard, en de maximale totale prijzenpot is €800. Hoe meer kavels worden verkocht, hoe groter de pot. De overige opbrengsten gaan naar activiteiten voor de jeugd!

Loten te koop bij de kassa van RCH-Pinguïns.

Deel het met iedere gokfanaat en sportsupporter die je kent!

Onderstaande afbeelding geeft weer welke kavels er nog beschikbaar zijn.

11 juli 2024