BARREGELEMENT RCH-PINGUINS

Wettelijke bepalingen

Alcohol verstrekking

▪ Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.

De verstrekker van alcohol dient de leeftijd van de aspirant-koper vast te stellen middels een legitimatie, tenzij de betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt (ouder dan 25 jaar).

De bardienst houdt toezicht op het doorgeven van alcoholische dranken aan minderjarigen.

▪ Sterke drank mag niet geserveerd worden.

Geen alcoholhoudende drank wordt vertrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken te verstrekken aan dronken personen.

Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

Boetes voor het niet goed naleven van de wettelijke bepalingen komen voor rekening van de gebruiker.

Huis- en gedragsregels

Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op en rondom de velden.

Er wordt geen alcohol geschonken aan: jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens uitoefening van hun functie.

Barvrijwilligers drinken geen alcohol achter de bar gedurende hun bardienst.

Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen mogen uit de kantine worden geweerd door de dienstdoende barvrijwilliger. Indien de persoon niet luistert dient de politie te worden gebeld Het is niet toegestaan om glaswerk mee te nemen naar het veld, hierdoor geldt dat er gebruik gemaakt dient te worden van plastic.

Roken is verboden in de kantine, kleedkamers en op het sportveld.

Barvrijwilligers

▪ Zijn ten minste 18 jaar oud.

Zijn bekend met het barregelement, die tijdens de Algemene Ledenvergadering is toegelicht en te vinden is op de website en in de kantine.

Staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd en zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).

Taken en verantwoordelijkheden barvrijwilligers

Er worden alleen consumpties vertrekt tegen tarieven volgens de geldende prijslijst.

De dienstdoende barvrijwilliger heeft recht maximaal 1 alcoholvrije consumptie per 1,5 uur zonder betaling, welke geregistreerd moeten worden. Andere consumpties worden afgerekend volgens de geldende prijslijst.

De dienstdoende barvrijwilliger mag een scheidsrechter één consumptie geven zonder betaling. Andere consumpties worden afgerekend volgens de geldende prijslijst.

▪ De bar wordt niet onbeheerd gelaten tijdens de bardienst.

De dienstdoende barvrijwilliger zorgt ervoor dat er geen derden achter de bar komen, tenzij zij/hij zelf om assistentie heeft gevraagd.

▪ De dienstdoende barvrijwilliger ziet er op toe dat er geen kinderen achter de bar komen.

De barvrijwilliger die de laatste dienst op een dag heeft zorg er voor dat de bar ordelijk en opgeruimd wordt achtergelaten. Hierbij worden de koelkasten aangevuld. Ook is de barvrijwilliger verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de kantine.

Barvrijwilligers zijn bevoegd 30 minuten na een gespeelde wedstrijd kantine te sluiten. Uiterlijk sluiten om 23.00 uur.

Handhaving, klachtenprocedure en sancties

Gegronde klachten over de toepassing van het barregelement dienen ter kennis te worden gebracht bij het bestuur.

Het bestuur zal actie ondernemen bij een overtreding van (één) van de regels uit dit regelement.

Nieuws
Aanmelden jeugdkamp 2024

Je kunt je middels het aanmeldformulier aanmelden voor het jeugdkamp op 6 en 7 juli a.s.

Inschrijfformulier jeugdkamp 6 en 7 juli a.s.

Het jeugdkamp, wat jarenlang een traditie was, keert weer terug bij RCH Pinguins. Aanvang: Zaterdag 6 juli om 11:00 uur Einde: Zondag 7 juli om 13:30 uur. Deelname aan het toernooi kost €10,- per persoon en kan worden afgerekend bij de bar in de kantine.

Naam(Vereist)
Voer een nummer in van 6 tot 18.

Zaterdag 6 juli

Tijd Wat
11:00 uur Ontvangst/uitleg
11:15 uur Teams maken
11:30 uur Inrichting tent
12:30 uur Lunch Pannenkoeken
14:00 uur Wedstrijd kijken H1 + Clinic
16:00 uur Vlag maken/Oefenen Bonteavond
18:00 uur Diner
20:00 uur Bonte avond
22:00/22:30 uur Slapen

Zondag 7 juli

Tijd Wat
09:00 uur Ontbijt
10:00 uur Warming UP
10:30 uur Mix Beeballtoernooi
12:00 uur Lunch Prijsuitreiking RCH got Talent Fair Play prijs Toernooi Netjes eten/opruimen Mooiste vlag
13:00 uur Slidings
13:30 uur Einde

Wat heb je nodig?

Slaapzak

Kussen

Luchtbed

Kleding dat vies kan worden

Honkbalkleding/Hanschoen etc..

Handdoek/toilet spullen

Goed humeur

6 juni 2024
Nieuws
Nieuws
Meubulair

Wat hebben we als club toch een groot aantal toppers als vrijwilligers. Het meubilair langs het veld wordt er met gerecyclde materialen steeds mooier op. Eerst waren de in slechte staat verkerende banken voor het terras al vervangen en met overige stukken hout zijn er nu nieuwe banken gefabriceerd links van de thuis-dugout. Verder komt ons clubhuis ook zo langzamerhand zichtbaar in de nieuw verf zodat het hout ook weer jaren mee kan en het er weer strak uit ziet. Dankzij Nieuwenhuis Schilderwerken.

Op het veld kunnen we nu prachtig ons RP logo op het gras spuiten met krijtverf mbv een spuitmal.

 

1 mei 2024