Kan de Honkbalbond het nóg gekker maken? Ja, dat kan!

Weinig later dan het online gaan van “De veranderlijke regels van de Honkbalbond” werd RCH-Pinguïns “verrast” met een afschrift van de brief aan S.C. Neptunus, waarin de aan Tridents opgelegde sancties wegens het onrechtmatig meespelen van de heer R.J.G. Coran in een wedstrijd tegen RCH-Pinguïns worden vernietigd. (de volledige tekst vindt u hier). Als voornaamste overweging wordt aangevoerd dat de op 15 mei aangekondigde reglementswijziging niet met onmiddellijke ingang had moeten worden doorgevoerd, wat midden in het seizoen op zich al curieus is, maar met terugwerkende kracht tot aanvang van het seizoen 2017.

Het Bondsbestuur betreurt ten zeerste de door Competitiezaken gemaakte fout en zal de zaak met de betrokken medewerkers evalueren (!). Wij geven het Bondsbestuur bij het bepalen van de sancties tegen deze (bezoldigde) medewerkers in overweging een vergelijking te maken met de snoeiharde straffen, die uitgesproken worden tegen verenigingen wegens een administratief verzuim, gemaakt door onbezoldigde vrijwilligers.

 

Maar er is meer. Ook nu naar het oordeel van het Bondsbestuur de heer Coran vanaf het begin van de competitie speelgerechtigd was, onbeantwoord blijft de vraag waarom deze speler pas vanaf 5 mei op het roster van Tridents is opgenomen. In alle daaraan voorafgaande wedstrijden, waarin de heer Coran heeft meegedaan, was hij dus ongerechtigd op dezelfde gronden als waarop RCH-Pinguïns bestraft werd wegens het ontbreken op het roster van de op zichzelf beschouwd tot spelen gerechtigde Lex Leijenaar.

 

Het gelijkheidsbeginsel wordt hier met voeten getreden. Let wel, wij pleiten er niet voor Tridents alsnog te bestraffen, maar wel om de coulance die jegens die club in acht is genomen ook op RCH-Pinguïns toe te passen, hetgeen inhoudt dat de 2 strafpunten wegens het meespelen van Lex Leijenaar tegen Euro Stars ons worden kwijtgescholden, in welk geval wij ons alsnog plaatsen voor de promotie/ degradatiecompetitie naar de Hoofdklasse.

 

Het bestuur van RCH-Pinguïns heeft het bestuur van de KNBSB inmiddels bericht dat het in beraad is over juridische vervolgstappen.

 

Terug

Gerelateerde artikelen

24-09-18 - Wijnproeverij: zaterdag 29 september 20:00
23-08-18 - Zondag 2 september Family & Friends toernooi
19-08-18 - Ome Coos Hogeboom overleden
18-06-18 - Wedstrijd Honkbal heren 2 - Kinheim 2 afgelast
11-06-18 - Nederlands Dames Honkbalteam speelt tegen Heren 1